A jednak Polska

“A jednak Polska” to pierwszy film ukazujący całość działań władz polskich po odzyskaniu niepodległości, w tym przede wszystkim wojny polsko-bolszewckiej w latach 1919 – 1920. Praca nad odnalezieniem i wyselekcjonowanie materiałów archiwalnych przyniosła efekt: powstała opowieść, w której każde słowo komentarza ma poparcie w dokumentach, fotografiach i materiałach filmowych.

 

Za szczególne cenne trzeba uznać odnalezienie materiałów związanych z walką o niepodległość Ukrainy. Reżyserowi udało się pokazać nieuchronność starcia polsko-radzieckiego, wynikającego ze zderzenia dwóch światopoglądów, dwóch racji i sposobów myślenia uosabianych przez Józefa Piłsudskiego i Włodzimierza Lenina. Współczesnym zdjęciom filmowym z historycznych miejsc towarzyszą materiały archiwalne, pochodzące z Wytwórni Filmowej “Czołówka”, Archiwum Białoruś Film, Archiwum imienia Dowżenki w Kijowie i Centralnego Archiwum Wojskowego.