Błękitna Armia gen. Hallera – powstanie i znaczenie

Błękitna Armia gen. Hallera w walce o niepodległość Polski . Jej powstanie i znaczenie w latach 1917-1919. Na mocy układu z 28 września 1918 Błękitna Armia została uznana przez państwa Ententy za samodzielną, sojuszniczą i jedyną współwalczącą armię polską.